Proces- en projectmanagement

Naast eigen projectontwikkeling biedt Archiparels ook diensten aan op het gebied van gedelegeerde projectontwikkeling en op het gebied van proces‑ en projectmanagement.

Conceptueel denken en creativiteit, naast een degelijke procesgebaseerde aanpak: dit is wat u van ons kunt verwachten in iedere fase van uw eigen project. Of het nu gaat om een haalbaarheids‑ en locatieonderzoek in het beginstadium, om de ontwerpfase, de aanbestedingsprocedure of de daadwerkelijke bouwfase: alles wordt door ons begeleid en gecontroleerd, zoals door middel van:

  • Stakeholder‑ en protocolmanagement: wij zien erop toe dat de desbetreffende protocollen goed worden gevolgd zodat het project doorgang kan vinden, onderhouden contact met de bevoegde instanties en zorgen voor de benodigde vergunningen van de overheid, en we creëren goodwill en draagvlak in de buurt en in de stad;
  • Bewaking van budget en tijdschema: door toezicht op en onderlinge afstemming van het werk van alle betrokken professionals en aannemers dragen wij er zorg voor dat het project gerealiseerd wordt binnen het ervoor gestelde budget en tijdschema. We controleren de financiering en bewaken de voortgang en de kosten;
  • Management van alle aannemers, onderaannemers en consultants die bij het project betrokken zijn;
  • Regelmatige rapportage aan en overleg met de cliënt met betrekking tot de stand van het project;
  • Risicobeheer

Compare listings

Vergelijken